Zamówienie na usługi pielęgniarskie

W związku z realizacją projektu pn. „Bajkowy Manhattan – szansa powrotu rodziców i opiekunów na rynek pracy”, nr wniosku: WND-RPSL.08.01.03-24-0286/18-003, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

zapraszam do składania ofert na zapytanie ofertowe na usługi pielęgniarskie

  • Termin składania ofert:
    Oferty należy składać w terminie do dnia 25.11.2021 r. godz. 10:00 – zgodnie z zapisem w zapytaniu