Zamówienie na przeprowadzenie zajęć z dogoterapii

W ramach projektu pn. „Bajkowy Manhattan – szansa powrotu rodziców i opiekunów na rynek pracy”, nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPSL.08.01.03-24-0286/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.